20181217 085119

دومین  کمیته مناسب سازی بخش ارسک با دعوت از کلیه ادارات، شهرداری، شورای شهر، دهیاری ها، هیئت امنا مساجد و بانکهای بخش ارسک در مورخ 26/09/97 در محل سالن اجتماعات بخشداری ارسک ساعت 8 صبح برگزار گردید. آقای اشرفیان بخشدار بخش ارسک ضمن خیر مقدم و تبریک هفته بهزیستی  از زحمات کارکنان بهزیستی شهرستان ونیز از امام جمعه محترم ارسک به خاطر حضور در خانه های معلولین ودیدار با معلولین که خوشحالی معلولین را به همراه داشت تقدیر و تشکر نمودو با اشاره به برگزاری جشن به مناسبت هفته بهزیستی در شهر ارسک خواستار فعالیت بیشتر cbr و سرکشی از معلولین در طول سال و مناسب سازی ورودی ادارات و اقدامات لازم جهت تسهیل در تردد و استفاده از خدمات شهری واماکن عمومی بخصوص مسجد جامع گردید وسپس امام جمعه ارسک در خصوص نعمت سلامتی و رسیدگی بیشتر به معلولین و عدم مناسب سازی ورودی مسجد جامع مطالبی را بیان نمودند ودر ادامه آقای الهی رئیس بهزیستی شهرستان ضمن تقدیر و تشکر از بخشدار بخاطر برگزاری اولین جشن معلولین در بخش  آمار وگزارشی از معلولین سطح بخش ارائه و  به موظف بودن کلیه ادارات و نهادها نسبت به مناسب سازی اشاره نمود و خواستار پیش بینی مناسب سازی ورودیهای ادارات در گام اول احداث ساختمانها گردید در ادامه هر یک از حاضرین به بیان نظرات خود پرداختند 

20181217 090833