چهارمین مرحله از رزمایش کمک مومنانه  با توزیه 200 سری سبد غذایی بین نیازمندان شهرستان بشرویه در محل مسجد جامع شهر بشرویه آغاز گردید.